Årsmöte med goda såser och mat

På februaris sista dag kallades Alingsåsakademins medlemmar till årsmöte på Hjälmared Folkhögskola. 23 personer hörsammade kallelsen och de fick vara med om ett effektivt och snabbt genomfört möte. Och bäst av allt var förmodligen måltiden som serverade efteråt med goda såser som tillagats av ”eleverna” på årets första grundkurs i såsernas mysterium.

Men låt oss återgå till årsmötet som genomfördes under ordförande Mikael Lindgrens distinkta ledning. Något som gav vid handen att sittande styrelse omvaldes och det innebär att Mikael fortsätter som ordförande och Jan Furunger som kassör. Nils Erik Molin ikläder sig sekreterarrollen och Finn Björklund respektive Nalle Hultén rollerna som ledamöter.

Rolf Bolin och Ulf Svantesson är akademins valberedning och Johan Lövrup dess revisor.

Kommen till ekonomin kan konstateras att akademin har en god sådan.

I slutet av mötet informerade Nalle om de kommande aktiviteterna, förutom kurser. Likt tidigare år blir det två under våren, där årsmötet är ett, och två under hösten.

Efter mötet bjöds deltagarna på såserna som deltagarna i grundkursens sista tillfälle lagat till. Vad sägs om tre olika varianter av bea, vit- och rödvinssåser samt diverse kalla såser. Till detta bjöds kycklingwrap, ryggbiff, fisk i form av långa och stekt potatis i form av tunna skivor. Allt tillagat av kursledaren och eminente kocken Yousef Dukhan.

I samband med måltiden erhöll kursdeltagarna sina diplom för väl genomförd utbildning.

På bilden, årsmötesdeltagarna fick utom sedvanliga val och förhandlingar även ta del av en god måltid med mycket goda såser.

Fler aktiviteter

img_0654