Välkommen till årsmötet!

Tisdagen den 25 februari kl. 20.00 håller Alingsåsakademin årsmöte på Hjälmared Folkhögskola. Förutom sedvanliga val och förhandlingar bjuds det även på en enklare måltid. Givetvis med sås som ett centralt inslag,

Välkomna önskar styrelsen!

Fler aktiviteter