Om oss

Vi skapades

Den 3 oktober 2016 stiftades den ideella föreningen ALINGSÅSAKADEMIN.
Vid föreningens stiftande möte antogs stadgar som tydligt anger att föreningen är öppen för alla. Enligt verksamhetsplanen är syftet med föreningen att ”ALINGSÅSAKADEMIN ska erbjuda gastronomiintresserade att förkovra sig i SÅS-konsten så att de kan lyfta måltiden till en kulinarisk upplevelse”.

catering-chef-cooker-66639
baslikium-cook-food-33249

Historia

Sedan starten har ett stort antal planeringsmöten hållits, föreningen har registrerats på Bolagsverket, egen logotype har skapats och verksamhetsplan har utarbetats.
Under vinterperioden 2017–18 togs kursmaterial fram. Våren 2018 inleddes kursverksamheten vid Hjälmared Folkhögskola och sedan dess har drygt 30 personer, såväl kvinnor som män, utbildats i SÅS-konsten enligt utbildnings-materialet, som steg för steg förfinats.

Kurser

Föreningen avser att genomföra två kurser per termin i SÅS-konsten på Hjälmared Folkhögskola. Efter genomgången utbildning diplomeras deltagarna.

Välkommen som deltagare!

Styrelsen ALINGSÅSAKADEMIN