Vår hemvist

Hjälmared

Hjälmared herrgård, en plats som under många århundraden haft en stor betydelse för Alingsåstrakten. Hjälmared har haft många ägare. På 1400-talet var det en Hielme som red marken. Hielme blev Hjelmered och landade i Hjälmared. Från en liten gård blev det en stor, ja en av dessa trakters största.

Gården har varit i Kronans ägo, bl a genom det faktum att Carl Carlsson Gyllenhiem, oäkta son till Karl IX och halvbror till Gustav II Adolf, fick gården som en donation. Därefter har det varit häradshövdingar, en bankman, en överste och många andra utan märkvärdiga titlar som ägt gården. Gården inköptes 1951 av EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, ungdomsavdelning i Väst-Sverige. Syftet var att forma en plats för ungdomsarbetet genom läger och andra arrangemang. Redan sommaren 1952 genomfördes det första konfirmandlägret i samverkan med Alingsås församling.

Ett läger som fortfarande drar många ungdomar. Folkhögskola blev det på Hjälmared 1957. Först i liten skala i befintliga byggnader för att sedan inta nya byggnader, internatbyggnader och personalbostäder. Ett stort utbud av kurser som ges varje år på folkhögskolan. För många handlar det om att slutföra gymnasiet. Andra fördjupar sig inom något specialområde t ex Hälsocoach, Äventyrscoach, Bibel, Grafisk Design Video och Webb eller någon av våra 60+ plus kurser. Hjälmared är idag också en plats för konferenser, minnesstunder, fester och högtidsfirande.

Platsen Hjälmared är en uppskattad miljö för friluftsliv och fest. Sedan 2017? är det också säte för AlingSÅSakdemins kursverksamhet. I en matmiljö med historia genomförs våra cirklar under ledning av skolans chefskock Yousef Dukhan.

20180404084419